ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

21 หมู่ที่ 6 ซอยประวัติ ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076-218806, 076-523094-7 ต่อ 4000

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เวลาทำการ :  วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30  | ปิดทุกวันหยุดราชการ

Facebook : @pkru.psltc