ห้องปฏิบัติการดี บุคลากรเด่น เน้นบริการเป็นเยี่ยม

     ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์  เป็นเลิศด้านบริการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์

     มุ่งพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล


ตราประจำศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์

LOGO PSLTC 2


LOGO ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์

 ไฟล์(File) >>> ดาวน์โหลด (Download)