เราขอเป็นอีกหนึ่งพลังเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid 19

ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดทำ alcohol spray ขนาดพกพา

เพื่อปกป้องเชื้อ Covid 19 เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการส่งมอบต่อไป