ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมสัมนาการใช้งานและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดย วิทยากรจาก บริษัท เค.เอส.พี อ๊อกต้าเทค จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่เรียนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เข้าร่วม โดยเน้นเนื้อหาและลงมือปฏิบัติการ ได้แก่ 

1.การใช้งานและสอบเทียบเครื่องชั่ง

2.การใช้งานและสอบเทียบอุณหภูมิเครื่องมือ Oven water bath และ Incubator

3.การใช้งานและสอบเทียบ HP Conductivity meter

4.การใช้งานและสอบเทียบตู้ดูดควัน