ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมความรู้ด้านการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดย หจก.เอแอนด์เอ รีเอเจนท์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มาให้ความรู้และแนะนำเทคนิคการใช้เครื่องมือให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มบริการและสามารรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้น