145511218 760761591206668 6913126521891430413 o
 
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้บริการวิชาการแก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(เอกเคมี)  ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้โดยมีนายกฤษดา การกล้า นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องย่อยไนโตรเจนและเครื่องกลั่นไนโตรเจน เเละนางสาวฟิรดาว สีหมัด นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) ในระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
144473963 760763071206520 5979260631824851525 o   144604260 760762614539899 8052241455261427953 o 
 
144505324 760762081206619 3350975900367486868 o 145170666 760762467873247 1449215090501491489 o 146110936 760762664539894 6666693259805568521 o
 
  
146189642 760763067873187 7919102120481160084 o  146523516 760762831206544 1453735176322360252 o