ศทม. ปรึกษาหารือแผนความร่วมมือเชิงบรูณาการในด้านงานบริการ

129722653 726268987989262 2370437504647603109 o

ศูนย์ปฏิบัติการทดสสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ นำโดย ผศ.ดร.ทรงยศ เปรมจิตร์ รองผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ และ ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมพูดคุยปรึกษาหารือกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับแนวทางด้านความร่วมมือเชิงบรูณาการในด้านงานบริการต่างๆ รวมถึงแนวทางด้านความร่วมมือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของทั้งสองหน่วยงาน ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเพชรภูมิภัฏ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

129003028 726269137989247 3447744419358663144 o 129017531 726268994655928 5759135832638681119 o

 

128916563 726269277989233 512730778948089213 o 128976268 726268841322610 6051925023240255965 o

 

128619683 726269337989227 864276332368003096 o