ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
123721855 704545520161609 1674084525327300881 o
 
ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต้อนรับคณะเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการทดสอบฯ นำโดย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ คุณอาภาพร สินธุรการ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
123198267 704545416828286 1145145491223508035 o
 
123215932 704545203494974 8570551379465259585 o
 
123256242 704545323494962 8763173657025985433 o
 
123269047 704545236828304 5642866888374337139 o
  
123307668 704545716828256 8095426529543136460 o
 
123190612 704544983494996 2706985374100981276 o