ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

30594