ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Single ramp DKL12 ของเครื่องย่อยโปรตีน ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

8346