📌 ประเภท : น้ำและน้ำเสีย
 
1. เคมี
- ความเป็นกรด (Acidity)  - ฟลูออไรด์ (Fluoride) - ซัลไฟด์ (Sulfide)
- ความเป็นด่าง(Alkalinity)  - ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) - ซัลเฟต (Sulfate)
- บีโอดี (BOD)  - ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) - กรดไขมันระเหย (Volatile Fatty Acid)
- ซีโอดี (COD)  - ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen Sulfide)  -อื่น ๆ
- คาร์บอนไดออกไซด์ (Carboon Dioxide)  - ไนโตรเจน (Nitrogen)  
- คลอรีน (Chlorine)  - ฟีนอล (Phenol)  
- ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity)  - ฟอสเฟต (Phosfate)  
- ไซยาไนด์ (Cyanide)  - โพแทสเซียม (Potassium)  
- ดีโอ (Dissolved Oxygen)  - ความเค็ม (Salinity)  
- ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease)  - โซเดียม (Sodium)  

 

2. แบคทีเรีย
- Fecal Coliform
- Total Coliform
- E. coli (Escherichia coli)
- Std. Plate Count

 

3. กายภาพ

- กรด-ด่าง (pH)
- สี (Color)
- ของแข็งทั้งหมด (Solids, Total)
- ของแข็งแขวนลอย (Solids, Suspended)
- ของแข็งละลาย (Solids, Dissolved)
- ของแข็งตกตะกอน (Settleable Solids)
- อุณหภูมิ (Temperature)
- ความขุ่น (Turbidity)
- การตกตะกอนของสลัดจ์ (SV30)
 
-------
Address : Phuket Rajabhat University, Ratsada, Muang Phuket, Phuket 83000
Lien : psltc_pkru
facebook : @PKRU.PSLTC
Tel : 076218806