เริ่มแล้วสำหรับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

    ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร (คลิกที่รูปภาพ) ↓↓↓

S 88547345